تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مقدمه :

اگر به دنبال مطلب کامل و راهنمای خوبی هستید که بتوانید به راحتی مونتاژ پانل گوشی خود را عوض کنید حتما مطلب زیر را مطالعه کنید. تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III برای گوشی Samsung Galaxy S III نوشته شده است اما به گونه ای است که در بیشتر مواقع می توانید برای گوشی های مشابه نیز از آن استفاده کنید.

در سایت iran-samsung.com ، آموزش جدا کردن مونتاژ پنل جلو به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۳۸

زمان مورد نیاز : ۱ تا ۲ ساعت

مرحله اول :

 • در ابتدا گوشی همراه را خاموش کنید.
 • یک ابزار پلاستیکی را در فاصله بین کیس عقب و بدنه گوشی مشابه تصویر قرار دهید.
 • ابزار باز کردن را به آرامی چرخانده تا اتصالات نگه دارنده در بالای گوشی را جدا کنید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله دوم :

 • ابزار باز کننده پلاستیکی را در امتداد لبه بالا بکشید و حرکت پیچشی را برای تسریع عریض کردن شکاف بین کیس عقب و گوشی تکرار کنید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سوم :

 • همچنان ابزار باز کننده پلاستیکی را در اطراف گوشی در سمت چپ حرکت دهید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله چهارم :

 • ابزار را در امتداد سمت راست بالا بکشید.
 آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله پنجم :

 • در این مرحله باید بتوانید قاب پشتی را از بدنه اصلی جدا کنید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله ششم :

 • یک ابزار باز کردن پلاستیکی را در شکاف کوچک بالای باتری قرار دهید و باتری موبایل را بالا ببرید.
 • باتری را از محفظه خود خارج کنید.
 آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هفتم :

 • باتری را بردارید.
 آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هشتم :

 • با استفاده از ناخن خود، سیمکارت را کمی به سمت عقب در شکاف خود فشار دهید، تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید.
 • پس از کلیک، کارت آزاد شده و از شکاف بیرون می آید.
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله نهم :

 • با انگشت شست خود سیم کارت را به سمت بیرون بکشید و خارج کنید.
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله دهم :

 • با استفاده از ناخن خود، کارت microSD را به سمت داخل در شکاف خود فشار دهید، تا زمانی که یک صدای کلیک را بشنوید.
 • پس از کلیک، کارت آزاد شده و از جای خود بیرون می آید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله یازدهم :

 • با انگشت شست خود کارت microSD را خارج کنید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله دوازدهم :

 • پیچ های ۴٫۰ میلیمتری را که قاب میانی را به پنل اصلی متصل می کنند، باز کنید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سیزدهم :

 • سمت چپ قاب پلاستیکی را با انگشت نشانه و شست گرفته و قاب را با کشیدن از گوشی خارج کنید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای تصویری تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هفدهم :

 • از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای قطع  اتصال دوربین جلو از سوکتش روی مادربرد استفاده کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هجدهم :

 • کابل نشان داده شده در تصویر را از طریق بلند کردن متصل کننده اش از سوکت خود بر روی مادربرد، از اتصال جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله نوزدهم :

 • کابل اتصال صفحه نمایش را از مادربرد جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیستم :

 • متصل کننده کابل آنتن Wi-Fi را از سوکت آن بر روی مادربرد بلند کنید.
 • به آرامی کابل را از طریق مادربرد جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و یکم :

 • یک پیچ ۳٫۰ میلی متری را که مادربرد را که مادر برد را به بدنه اصلی متصل می کند باز کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و دوم :

 • صفحه مادربرد را از بدنه اصلی جدا کنید، با توجه به هر کابلی که ممکن است روی آن قرار گیرد.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و سوم :

 •  تنها پیچ ۲٫۰ میلی متری را که براکت دوربین جلو را به بدنه اصلی وصل می کند باز کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و چهارم :

 • از یک موچین استفاده کنید تا مونتاژ دوربین جلویی و سنسور نور محیط و میکروفون عقب را از سوکت خود در بدنه بردارید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و پنجم :

 • کابل آنتن را از کانال آن در مونتاژ پانل جلو بردارید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و ششم:

 • نوک یک وسیله نوک تیز را در زیر بلندگو قرار دهید. بلندگو را از جایگاه آن در بدنه بیرون بکشید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و هفتم :

 • از لبه صاف یک وسیله استفاده کنید تا قسمت بالای بلندگوی، هدفون، دکمه های کنترل صدا و کابل حسگر نور محیط را از بدنه بلند کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و هشتم :

 • به آرامی لبه مسطح یک وسیله را در زیر سنسور نور محیط قرار دهید.
 • کابل هدفون، دکمه ی تنظیم صدا، حسگر نور را از بدنه جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله بیست و نهم :

 • لبه مسطح یک ابزار را در زیر دکمه های هدفون، صدا و حسگر نور محیط قرار دهید.
 • در ادامه دکمه های هدفون، تنظیم صدا، حسگر نور محیط از مونتاژ پانل جلو به آرامی با ابزار مورد نظر آن ها را بردارید. 
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی ام :

 • یک ابزار پلاستیکی را در میان کابل نواری دکمه ها و دکمه کنترل حجم صدا قرار دهید.
 • دکمه نظیم صدا را از محدوده ی آن در بدنه با فشار دادن از داخل، خارج کنید.
 • دکمه تنظیم صدا از گوشی خارج کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و یکم :

 • لبه تخت یک ابزار پلاستیکی را بین کابل هدفون، دکمه تنظیم صدا و حسگر نور محیط بگذارید وآن را پایین بیاورید تا چسبی را که از نوار کابل محافظت می کند از بین ببرید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و دوم :

 • کابل دکمه ها، هدفون و حسگر نور را از گوشی خارج کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و سوم :

 • با استفاده از یک وسیله فلزی به دقت بورد آنتن را از بدنه جدا کنید.
 • بورد آنتن را بلند کنید و از گوشی بردارید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و چهارم :

 • دکمه ی پاور را از محفظه ی آن در قسمت نشان داده شده خارج کنید.
 • دکمه پاور را بردارید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و پنجم :

 • از نوک ابزار استفاده کنید تا ویبراتور را از محل آن در قسمت نشان داده شده بلند کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و ششم :

 • از نوک یک ابزار استفاده کنید تا ویبراتور را از بدنه اصلی خارج کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و هفتم :

 • ویبراتور را از بدنه اصلی بلند کنید و بردارید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

مرحله سی و هشتم :

 • مونتاژ پانل جلو باقی می ماند.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلوSamsung Galaxy S III

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *