تعمیرات موبایل سامسونگ

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مقدمه :

اگر به دنبال مطلب کامل و راهنمای خوبی هستید که بتوانید به راحتی مونتاژ پانل گوشی خود را عوض کنید حتما مطلب زیر را مطالعه کنید. تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III برای گوشی Samsung Galaxy S III نوشته شده است اما به گونه ای است که در بیشتر مواقع می توانید برای گوشی های مشابه نیز از آن استفاده کنید.

در سایت iran-samsung.com ، آموزش جدا کردن مونتاژ پنل جلو به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۳۸

زمان مورد نیاز : ۱ تا ۲ ساعت

مرحله اول :

 • در ابتدا گوشی همراه را خاموش کنید.
 • یک ابزار پلاستیکی را در فاصله بین کیس عقب و بدنه گوشی مشابه تصویر قرار دهید.
 • ابزار باز کردن را به آرامی چرخانده تا اتصالات نگه دارنده در بالای گوشی را جدا کنید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله دوم :

 • ابزار باز کننده پلاستیکی را در امتداد لبه بالا بکشید و حرکت پیچشی را برای تسریع عریض کردن شکاف بین کیس عقب و گوشی تکرار کنید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سوم :

 • همچنان ابزار باز کننده پلاستیکی را در اطراف گوشی در سمت چپ حرکت دهید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله چهارم :

 • ابزار را در امتداد سمت راست بالا بکشید.
 آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله پنجم :

 • در این مرحله باید بتوانید قاب پشتی را از بدنه اصلی جدا کنید.
آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله ششم :

 • یک ابزار باز کردن پلاستیکی را در شکاف کوچک بالای باتری قرار دهید و باتری را بالا ببرید.
 • باتری را از محفظه خود خارج کنید.
 آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هفتم :

 آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هشتم :

 • با استفاده از ناخن خود، سیمکارت را کمی به سمت عقب در شکاف خود فشار دهید، تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید.
 • پس از کلیک، کارت آزاد شده و از شکاف بیرون می آید.
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله نهم :

 • با انگشت شست خود سیم کارت را به سمت بیرون بکشید و خارج کنید.
آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله دهم :

 • با استفاده از ناخن خود، کارت microSD را به سمت داخل در شکاف خود فشار دهید، تا زمانی که یک صدای کلیک را بشنوید.
 • پس از کلیک، کارت آزاد شده و از جای خود بیرون می آید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله یازدهم :

 • با انگشت شست خود کارت microSD را خارج کنید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله دوازدهم :

 • پیچ های ۴٫۰ میلیمتری را که قاب میانی را به پنل اصلی متصل می کنند، باز کنید.
راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سیزدهم :

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری َتعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هفدهم :

 • از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای قطع  اتصال دوربین جلو از سوکتش روی مادربرد استفاده کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله هجدهم :

 • کابل نشان داده شده در تصویر را از طریق بلند کردن متصل کننده اش از سوکت خود بر روی مادربرد، از اتصال جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله نوزدهم :

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیستم :

 • متصل کننده کابل آنتن Wi-Fi را از سوکت آن بر روی مادربرد بلند کنید.
 • به آرامی کابل را از طریق مادربرد جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و یکم :

 • یک پیچ ۳٫۰ میلی متری را که مادربرد را که مادر برد را به بدنه اصلی متصل می کند باز کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و دوم :

 • صفحه مادربرد را از بدنه اصلی جدا کنید، با توجه به هر کابلی که ممکن است روی آن قرار گیرد.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و سوم :

 •  تنها پیچ ۲٫۰ میلی متری را که براکت دوربین جلو را به بدنه اصلی وصل می کند باز کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و چهارم :

 • از یک موچین استفاده کنید تا مونتاژ دوربین جلویی و سنسور نور محیط و میکروفون عقب را از سوکت خود در بدنه بردارید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و پنجم :

 • کابل آنتن را از کانال آن در مونتاژ پانل جلو بردارید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و ششم:

 • نوک یک وسیله نوک تیز را در زیر بلندگو قرار دهید. بلندگو را از جایگاه آن در بدنه بیرون بکشید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و هفتم :

 • از لبه صاف یک وسیله استفاده کنید تا قسمت بالای بلندگوی، هدفون، دکمه های کنترل صدا و کابل حسگر نور محیط را از بدنه بلند کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و هشتم :

 • به آرامی لبه مسطح یک وسیله را در زیر سنسور نور محیط قرار دهید.
 • کابل هدفون، دکمه ی تنظیم صدا، حسگر نور را از بدنه جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و نهم :

 • لبه مسطح یک ابزار را در زیر دکمه های هدفون، صدا و حسگر نور محیط قرار دهید.
 • در ادامه دکمه های هدفون، تنظیم صدا، حسگر نور محیط از مونتاژ پانل جلو به آرامی با ابزار مورد نظر آن ها را بردارید. 
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی ام :

 • یک ابزار پلاستیکی را در میان کابل نواری دکمه ها و دکمه کنترل حجم صدا قرار دهید.
 • دکمه نظیم صدا را از محدوده ی آن در بدنه با فشار دادن از داخل، خارج کنید.
 • دکمه تنظیم صدا از گوشی خارج کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و یکم :

 • لبه تخت یک ابزار پلاستیکی را بین کابل هدفون، دکمه تنظیم صدا و حسگر نور محیط بگذارید وآن را پایین بیاورید تا چسبی را که از نوار کابل محافظت می کند از بین ببرید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و دوم :

 • کابل دکمه ها، هدفون و حسگر نور را از گوشی خارج کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و سوم :

 • با استفاده از یک وسیله فلزی به دقت بورد آنتن را از بدنه جدا کنید.
 • بورد آنتن را بلند کنید و از گوشی بردارید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و چهارم :

 • دکمه ی پاور را از محفظه ی آن در قسمت نشان داده شده خارج کنید.
 • دکمه پاور را بردارید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و پنجم :

 • از نوک ابزار استفاده کنید تا ویبراتور را از محل آن در قسمت نشان داده شده بلند کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و ششم :

 • از نوک یک ابزار استفاده کنید تا ویبراتور را از بدنه اصلی خارج کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و هفتم :

 • ویبراتور را از بدنه اصلی بلند کنید و بردارید.
آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

مرحله سی و هشتم :

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مونتاژ پانل جلو Samsung Galaxy S III

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مقدمه :

گوشی های هوشمند به دلیل کاربرد زیاد و کارایی بالایی که دارند در خطر افتادن و ضربه خوردن هستند با توجه به این مهم کارشناسان نمایندگی ساسونگ تصمیم گرفته اند برخی از تعمیرات مهم را که اغلب برای گوشی ها اتفاق می افتد برای کاربران به صورت تصویری ارائه دهند. در میان این تعمیرات، تعمیر و تعویض مادر برد جزو یکی از تعمیرات مهم به شمار می آید. با خواندن تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III به راحتی می توانید مادر بورد خود را تعمیر کنید. برای مشاهده تعمیرات دیگر از ادامه صفحه دیدن کنید.

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۲۵

زمان مورد نیاز : ۲۰ تا ۴۵ دقیقه

مرحله اول :

 • در ابتدا گوشی همراه را خاموش کنید.
 • یک ابزار پلاستیکی را در فاصله بین کیس عقب و بدنه گوشی مشابه تصویر قرار دهید.
 • ابزار باز کردن را به آرامی چرخانده تا اتصالات نگه دارنده در بالای گوشی را جدا کنید.
تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله دوم :

 • ابزار باز کننده پلاستیکی را در امتداد لبه بالا بکشید و حرکت پیچشی را برای تسریع عریض کردن شکاف بین کیس عقب و گوشی تکرار کنید.
آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله سوم :

 • همچنان ابزار باز کننده پلاستیکی را در اطراف گوشی در سمت چپ حرکت دهید.

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله چهارم :

 • ابزار را در امتداد سمت راست بالا بکشید.
 آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله پنجم :

 • در این مرحله باید بتوانید قاب پشتی را از بدنه اصلی جدا کنید.
آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله ششم :

 • یک ابزار باز کردن پلاستیکی را در شکاف کوچک بالای باتری قرار دهید و باتری را بالا ببرید.
 • باتری را از محفظه خود خارج کنید.
 آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله هفتم :

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله هشتم :

 • با استفاده از ناخن خود، سیمکارت را کمی به سمت عقب در شکاف خود فشار دهید، تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید.
 • پس از کلیک، کارت آزاد شده و از شکاف بیرون می آید.

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله نهم :

 • با انگشت شست خود سیم کارت را به سمت بیرون بکشید و خارج کنید.

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله دهم :

 • با استفاده از ناخن خود، کارت microSD را به سمت داخل در شکاف خود فشار دهید، تا زمانی که یک صدای کلیک را بشنوید.
 • پس از کلیک، کارت آزاد شده و از جای خود بیرون می آید.
راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله یازدهم :

 • با انگشت شست خود کارت microSD را خارج کنید.

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله دوازدهم :

 • پیچ های ۴٫۰ میلیمتری را که قاب میانی را به پنل اصلی متصل می کنند، باز کنید.
راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای تصویری تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله سیزدهم :

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله چهاردهم :

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله پانزدهم :

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله شانزدهم :

 • مونتاژ جک هدفون و بلندگو را بلند کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله هفدهم :

 • از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای قطع  اتصال دوربین جلو از سوکتش روی مادربرد استفاده کنید.

مرحله هجدهم :

 • کابل نشان داده شده در تصویر را از طریق بلند کردن متصل کننده اش از سوکت خود بر روی مادربرد، از اتصال جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای مرحله به مرحله تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله نوزدهم :

راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله بیستم :

 • متصل کننده کابل آنتن Wi-Fi را از سوکت آن بر روی مادربرد بلند کنید.
 • به آرامی کابل را از طریق مادربرد جدا کنید.
راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و یکم :

 • یک پیچ ۳٫۰ میلی متری را که مادربرد را که مادر برد را به بدنه اصلی متصل می کند باز کنید.
راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

راهنمای گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و دوم :

 • صفحه مادربرد را از بدنه اصلی جدا کنید، با توجه به هر کابلی که ممکن است روی آن قرار گیرد.
آموزش گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و سوم :

 • از یک ابزار پلاستیکی برای بلند کردن متصل کننده دوربین عقب از سوکت خود استفاده کنید.
آموزش گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

 

مرحله بیست و چهارم :

آموزش گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

آموزش گام به گام تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy S III

مرحله بیست و پنحم :

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر سیم کارت Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر سیم کارت Samsung Galaxy S4 Mini

مقدمه :

شایع ترین استفاده از سیم کارت برای ذخیره سازی مخاطبین و همگام سازی تلفن همراه شما است. این بخش کوچک برای عملکرد گوشی بسیار حیاتی است زیرا به طور مستقیم بر دریافت تماس ها و پیام ها تاثیر می گذارد. این مطلب توسط کارشناسان نمایندگی سامسونگ جهت تعمیر سیم کارت Samsung Galaxy S4 Mini و یا جایگزین کردن آن نگارش شده است. برای مشاهده تعمیرات دیگر از ادامه صفحه دیدن کنید.

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۴

زمان مورد نیاز : ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • ابتدا گوشی هوشمند را خاموش کنید.
تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

مرحله دوم :

 • کاور پشت تلفن همراه را با استفاده از یک ابزار بازکننده پلاستیکی جدا کنید.
تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

مرحله سوم :

 • باتری را با استفاده از یک ابزار پلاستیکی بیرون بکشید.
راهنمای تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

راهنمای تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

مرحله چهارم :

 • با استفاده از موچین ،سیم کارت را با کشیدن آن به سمت پایین دستگاه بردارید.
نمایندگی تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

نمایندگی تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

نمایندگی تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

نمایندگی تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

مرحله پنجم :

 • با کمک یک ابزار شیار بالای نگه دارنده کارت حافظه را فشار دهید ، تا آن را بالا بکشید.
 • در این مرحله می توانید به راحتی سیم کارت را از محفظه خود خارج کنید.
تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تعمیر Samsung Galaxy S4 Mini

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

مقدمه :

یک باتری پس از مدت زمان مشخصی مثلا پس از یک دوره شارژ عمر خود را از دست خواهد داد. برای جایگزینی باتری، می توانید از این راهنما استفاده کنید. این مطلب توسط کارشناسان نمایندگی سامسونگ جهت تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE و یا جایگزین کردن آن نگارش شده است. برای مشاهده تعمیرات دیگر از ادامه صفحه دیدن کنید.

درجه سختی کار : خیلی آسان

تعداد مراحل : ۳

زمان مورد نیاز : ۲ تا ۵ دقیقه

مرحله اول :

 • گوشی را مشابه تصویر قرار دهید.
 • با استفاده از ناخن یا یک ابزار ، شکافی که در بالای گوشی واقع شده است را باز کنید.
 • با دقت انگشت خود و یا ابزار باز کردن را در شکاف قرار دهید و تا زمانی که قاب پشت را جدا کنید ان را حرکت دهید.
 • کیس عقب را برای استفاده دوباره کنار بگذارید.
آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله دوم :

 • ابزاری را در پایین باتری قرار دهید و به سمت بالا به آن فشار وارد کنید.
آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله سوم:

 • باتری جدید خود را تعیین کنید.
 • جهت وارد شدن باتری جدید را مشخص کنید.
 • باتری را به آرامی در محل باتری قرار دهید.
آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر باتری Samsung Galaxy SIII Mini VE

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

مقدمه :

دوربین گوشی، معمولا یکی از آیتم های پر کاربرد در گوشی محسوب می شود که استفاده از آن در این زمان و با وجود شبکه های مجازی به حداکثر رسیده است. با توجه به اهمیت دوربین های سلفی کارشناسان نمایندگی سامسونگ در جهت ارائه مطلب برای کمک هر چه بیشتر به کاربران برآمدند و مطلب زیر را با تصاویری که شیوایی متن را بیشتر می کند در اختیار کاربران قرار داده اند. مطلب زیر به شما کمک می کند تا به تنهایی بتوانید دوربین سلفی گوشی خود را تعمیر کنید.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۶

زمان مورد نیاز : ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • گوشی را طوری قرار دهید که قاب پشتی آن به سمت شما باشد.
 • با استفاده از ناخن یا یک ابزار باز کردن، شکافی که در بالای گوشی واقع شده است را باز کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله دوم :

 • ابزاری را در پایین باتری قرار دهید و به سمت بالا به آن فشار وارد کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله سوم:

 • از پیچ گوشتی استفاده کنید تا ۱۰ پیچ ۴ میلیمتری را که قاب پلاستیکی را در جای خود نگه می دارند باز کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله چهارم :

 • با استفاده از یک ابزار، قاب پلاستیکی را از گوشی به آرامی جدا کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله پنجم :

 • با استفاده از ابزاری، دو اتصال الکتریکی را در انتهای گوشی از هم جدا کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.
 • سپس بلند گو موجود در بالای گوشی را از بدنه جدا کنید.
 • هنگامی که سه جزء جدا شدند، مدار برد باید از گوشی جدا شود. البته به جز یک اتصال که در گوشی موجود است.
راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله ششم :

 • اتصال دوربین جلو را تعیین کنید.
 • با استفاده از موچین ،زبانه نگهدارنده را بلند کنید.
 • مجددا، با استفاده از موچین، به آرامی دوربین جلو را از گوشی خارج کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین جلو Samsung Galaxy SIII Mini VE

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

مقدمه :

گوشی های هوشمند به دلیل کاربرد زیاد و کارایی بالایی که دارند در خطر افتادن و ضربه خوردن هستند با توجه به این مهم کارشناسان نمایندگی ساسونگ تصمیم گرفته اند برخی از تعمیرات مهم را که اغلب برای گوشی ها اتفاق می افتد برای کاربران به صورت تصویری ارائه دهند. در میان این تعمیرات، تعمیر و تعویض دکمه پاور جزو یکی از مهم ترین تعمیرات به شمار می آید. با خواندن تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE به راحتی می توانید دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE را تعمیر کنید. برای مشاهده تعمیرات دیگر از ادامه صفحه دیدن کنید.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۶

زمان مورد نیاز : ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • گوشی را طوری قرار دهید که قاب پشتی آن به سمت شما باشد.
 • با استفاده از ناخن یا یک ابزار باز کردن، شکافی که در بالای گوشی واقع شده است را باز کنید.

 

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله دوم :

 • ابزاری را در پایین باتری قرار دهید و به سمت بالا به آن فشار وارد کنید.

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله سوم:

 • از پیچ گوشتی استفاده کنید تا ۱۰ پیچ ۴ میلیمتری را که قاب پلاستیکی را در جای خود نگه می دارند باز کنید.
آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله چهارم :

 • با استفاده از یک ابزار، قاب پلاستیکی را از گوشی به آرامی جدا کنید.
آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله پنجم :

 • با استفاده از ابزاری، دو اتصال الکتریکی را در انتهای گوشی از هم جدا کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.
 • سپس بلند گو موجود در بالای گوشی را از بدنه جدا کنید.
 • هنگامی که سه جزء جدا شدند، مدار برد باید از گوشی جدا شود. البته به جز یک اتصال که در گوشی موجود است.
راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله ششم :

 • دکمه پاور توسط دو قطعه پلاستیکی متصل شده است، به راحتی با استفاده از انگشتان خود، دکمه را از گوشی جدا کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه پاور Samsung Galaxy SIII Mini VE

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

مقدمه :

در دنیای مدرن امروز گرفتن تصاویر با کیفیت خوب و بالا توسط گوشی های هوشمند بسیار رایج شده است. دوربین جلو و یا عقب گوشی های هوشمند ممکن است بر اثر عوامل متعددی مانند ضربه خوردن، افتادن و … آسیب ببیند. کارشناسان نمایندگی سامسونگ با توجه به این مهم تلاش برای تهیه مطلبی پیرامون تعمیر دوربین عقب گوشی های هوشمند نموده اند. با خواندن مطلب زیر می توانید خودتان به راحتی در منزل دوربین عقب گوشی خود را تعمیر کنید.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۶

زمان مورد نیاز : ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • گوشی را طوری قرار دهید که قاب پشتی آن به سمت شما باشد.
 • با استفاده از ناخن یا یک ابزار باز کردن، شکافی که در بالای گوشی واقع شده است را باز کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله دوم :

 • ابزاری را در پایین باتری قرار دهید و به سمت بالا به آن فشار وارد کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله سوم:

 • از پیچ گوشتی استفاده کنید تا ۱۰ پیچ ۴ میلیمتری را که قاب پلاستیکی را در جای خود نگه می دارند باز کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله چهارم :

 • با استفاده از یک ابزار، قاب پلاستیکی را از گوشی به آرامی جدا کنید.
آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله پنجم :

 • با استفاده از ابزاری، دو اتصال الکتریکی را در انتهای گوشی از هم جدا کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.
 • سپس بلند گو موجود در بالای گوشی را از بدنه جدا کنید.
 • هنگامی که سه جزء جدا شدند، مدار برد باید از گوشی جدا شود. البته به جز یک اتصال که در گوشی موجود است.
راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله ششم :

 • زبانه نگهدارنده را به موقعیت باز بودنش برگردانید.
 • به آرامی، دوربین عقب و مادربرد را جدا کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دوربین عقب Samsung Galaxy SIII Mini VE

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

مقدمه :

مطلب زیر با تصاویری که شیوایی متن را بیشتر می کند در اختیار کاربران قرار داده شده است. مطلب زیر به شما کمک می کند تا به تنهایی بتوانید دکمه تنظیم صدای گوشی خود را تعمیر یا تعویض کنید.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۶

زمان مورد نیاز : ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • گوشی را طوری قرار دهید که قاب پشتی آن به سمت شما باشد.
 • با استفاده از ناخن یا یک ابزار باز کردن، شکافی که در بالای گوشی واقع شده است را باز کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

 

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله دوم :

 • ابزاری را در پایین باتری قرار دهید و به سمت بالا به آن فشار وارد کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله سوم:

 • از پیچ گوشتی استفاده کنید تا ۱۰ پیچ ۴ میلیمتری را که قاب پلاستیکی را در جای خود نگه می دارند باز کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله چهارم :

 • با استفاده از یک ابزار، قاب پلاستیکی را از گوشی به آرامی جدا کنید.
راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

راهنمای تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله پنجم :

 • با استفاده از ابزاری، دو اتصال الکتریکی را در انتهای گوشی از هم جدا کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.
 • سپس بلند گو موجود در بالای گوشی را از بدنه جدا کنید.
 • هنگامی که سه جزء جدا شدند، مدار برد باید از گوشی جدا شود. البته به جز یک اتصال که در گوشی موجود است.
آموزش تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

آموزش تصویری تعمیر دکمه تنظیم صدا Samsung Galaxy SIII Mini VE

مرحله ششم :

 • دکمه تنظیم درجه صدا را تعیین کنید.
 • با استفاده از موچین، دکمه تنظبم درجه صدا را از گوشی جدا کنید.

 

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

مقدمه :

اگر با دریافت سیگنال مشکل دارید، و گوشی همراه شما سیگنال های موجود را به درستی دریافت نمی کند یا در دریافت دچار مشکل است می توانید با مطالعه متن زیر که توسط کارشناسان نمایندگی سامسونگ نوشته شده است کابل آنتن گوشی را تعمیر و یا تعویض کنید.

درجه سختی کار :  متوسط

تعداد مراحل : ۷

زمان مورد نیاز : ۱۵ تا ۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • محل شکاف کوچک را در لبه پایین دستگاه بین کیس پشت و جلو  را پیدا کنید.
 • ابزار پلاستیکی را در شکاف قرار دهید.
 • با کمک دست خود کیس عقب را بلند کنید و کیس را بکشید و از تلفن جدا کنید.
تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

 

مرحله دوم :

 • لبه تخت ابزار پلاستیکی را در زیر باتری قرار داده و آن را از سیستم خارج کنید.
آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله سوم :

 • سیم کارت را با فشار دادن به پایین از شیارش خارج کنید و سپس آن را به سمت پایین گوشی بکشید.
 آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله چهارم :

 • ۷ پیچ ۴٫۵ میلی متری را در اطراف گوشی باز کنید.
 • در نزدیکی دکمه پاور، از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای باز کردن کلیپ های پلاستیکی که قاب میانی را نگه داشته اند، استفاده کنید.
 آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله پنجم :

 • در نزدیکی دکمه پاور، از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای باز کردن کلیپ های پلاستیکی که قاب میانی را نگه داشته اند، استفاده کنید.
راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله ششم :

 • کارت SD را از محفظه آن بردارید.
راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله هفتم :

 • ابتدا، انتهای پایین و سپس آنتن را با استفاده از موچین جدا کنید.
 • کابل آنتن را بیرون بکشید.
راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر کابل آنتن باز شده Samsung Galaxy S Vibrant

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.

تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

 

تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

مقدمه :

اگر دوربین شما کار نمی کند یا لکه های دائمی یا لکه های رنگی در عکس های شما وجود داشته باشد، ممکن است لنز دوربین شما خراب شده باشد. با پیروی از این مراحل، آن را جایگزین کنید. این راهنما به شما چگونگی تعویض لنز دوربین را نشان خواهد داد.

درجه سختی کار :  متوسط

تعداد مراحل : ۷

زمان مورد نیاز : ۱۵ تا ۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • محل شکاف کوچک را در لبه پایین دستگاه بین کیس پشت و جلو  را پیدا کنید.
 • ابزار پلاستیکی را در شکاف قرار دهید.
 • با کمک دست خود کیس عقب را بلند کنید و کیس را بکشید و از تلفن جدا کنید.
آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله دوم :

 • لبه تخت ابزار پلاستیکی را در زیر باتری قرار داده و آن را از سیستم خارج کنید.
آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله سوم :

 • سیم کارت را با فشار دادن به پایین از شیارش خارج کنید و سپس آن را به سمت پایین گوشی بکشید.
آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

آموزش تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله چهارم :

 • ۷ پیچ ۴٫۵ میلی متری را در اطراف گوشی باز کنید.
 • در نزدیکی دکمه پاور، از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای باز کردن کلیپ های پلاستیکی که قاب میانی را نگه داشته اند، استفاده کنید.

مرحله پنجم :

 • در نزدیکی دکمه پاور، از یک ابزار بازکننده پلاستیکی برای باز کردن کلیپ های پلاستیکی که قاب میانی را نگه داشته اند، استفاده کنید.
راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله ششم :

 • کارت SD را از محفظه آن بردارید.
راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

مرحله هفتم :

 • کابل و لنز دوربین را که در پایه کابل قرار دارد با انگشتان یا موچین به آرامی بکشید و جدا کنید.
راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

راهنمای تصویری تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

تیم کارشناسان متعهد و مجرب نمایندگی سامسونگ ، خدمات تعمیر ، سرویس و ترمیم انواع محصولات سامسونگ را به کاربران به صورت کاملا رایگان در سایت iran-samsung.com  ارائه می نماید. به هدف بهبود و ارتقای مطالب از تمامی کاربران خواهش مندیم ما را از نکات، راهنمایی ها و نظرات خود بهره مند سازند.