تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy J1

تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy J1 تعمیر مادر بورد Samsung Galaxy J1 مقدمه : از این راهنما می توانید برای جایگزینی مادربرد Samsung Galaxy J1 استفاده کنید. هنگام پیروی از این مراحل اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش شیشه ای را در مرحله چهارم حذف نکنید. درجه سختی کار :متوسط تعداد مراحل : ۱۱ زمان مورد نیاز […]